Home >> Asterix van A tot Z >> Thematische informatiedossiers >> Zijn de Belgen echt de Aller-dappersten

Zijn de Belgen echt de Aller-dappersten

Tussen de bewonderende kreten van de bezoekers die geluk hadden om in Brussel de wereldpremiŤre van De spiegelwereld van Asterix te ontdekken, de allereerste expositie ter meerdere eer en glorie van de meest mythische aller GalliŽrs waarop alle facetten van zijn omvangrijke wereld werden onthuld, was in de wandelgangen regelmatig ook de vraag te horen: "Zijn de Belgen nu echt de dappersten, of komt die eer toe aan de Keltiljons?"

Zonder zelf commentaar te willen geven - als GalliŽrs kunnen wij onmogelijk een standpunt gaan innemen in deze polemiek of oordelen over deze netelige kwestie- zijn we te rade gegaan bij de enige auteur die in deze materie als scheidsrechter kan optreden, jawel, we hebben het over Caesar himself!

Aan mijn linkerzijde: de GalliŽrs, krijgers zonder vrees, overtuigd dat ze de bescherming genieten van de goden. Angstaanjagend schreeuwend, zingend en wild dansend storten ze zich in totale wanorde en met ontbloot bovenlijf op de vijand. Het mag duidelijk zijn dat de beroemde Nieuw-Zeelandse rugbyspelers en hun al even vermaarde Haka allerminst het warme water hebben uitgevonden! Voor de GalliŽrs zijn alle middelen goed om de tegenstander de daver op het lijf te jagen: trots tonen ze hun bloedende wonden, hun meest struise en sterkste manschappen nemen keer op keer plaats in de eerste gelederen (een duidelijk bewijs dat Caesar en Obelix elkaar moeten ontmoet hebben tijdens de gevechten!) en vol overgave maken ze met hun carnyx een leven dat horen en zien vergaat (vandaar ook het strategische belang van de bard Kakofonix!).


Aan mijn rechterzijde: de Belgen, waarmee Caesar niet enkel de inwoners van het huidige BelgiŽ bedoelde, maar ook de Noord-Fransen. Hun aanvalstechniek is geducht: ze vormen een compacte massa rond de versterkingen van een citadel, bestoken de vijand met een grote hoeveelheid stenen en steken vervolgens in schildpadformatie de verschillende wachtposten in brand! Voor Caesar lijdt hun dapperheid geen twijfel. De oorzaak moet volgens hem gezocht worden bij hun afgelegen ligging, waardoor ze weinig in contact komen met de zachtere Romeinse levenswijze en bij hun voortdurende schermutselingen met hun buren in het noorden, de GermanenÖ
Als hem gevraagd wordt om te kiezen tussen de geschifte, razende GalliŽrs en de barbaarse Belgen, luidt de conclusie van Caesar dan ook: "De dappersten? Dat weet ik niet, al wat ik kan zeggen is dat jullie allemaal even gek zijn!""

Valid XHTML 1.0 Transitional