Home >> Asterix van A tot Z >> De personages >> Cleopatra

Cleopatra

Cleopatra

Nationaliteit : Egyptische

Franse naam : Clťop‚tre
Engels naam : Cleopatra
Duitse naam : Kleopatra
Spaanse naam : Cleopatra
Portugese naam : Cleůpatra

Cleopatra

Cleopatra is de koningin der koninginnen.

Zij regeert over Egypte en protesteert heftig wanneer Caesar zich weer eens laatdunkend uitlaat over haar volk.

Haar tijdgenoten hebben ontzag voor haar woede-uitbarstingen en bewondering voor haar schoonheid en elegantie. Cleopatra is een gerespecteerd vorstin en zij heeft ook respect voor de onverzettelijke GalliŽrs.

Zo veel zelfs, dat ze haar zoon Caesarion aan hun hoede toevertrouwt.

Valid XHTML 1.0 Transitional